​sæson-Oplev​
Fantasien starter her

sæson-Oplev

Her på KREATIT.DK finder du sæson-oplev, som omhandler naturens oplevelser året rundt

Januar

 

Dyr Træer Buske Vandhullet

Fugle: Ugler ygler i januar måned

Korsnæbene yngler også. De samler sig i store flokke i topen af grantræerne

     
       
       

 

 

Februar

 

Dyr Træer Buske Vandhullet

Fugle:

Lærken:  

Lærken kommer som trækfugl

til Danmark

Flagspætten slår på trommer

     

Pattedyr:

Ræven spreder parfume i skoven. Rævens parringstid

     
       

 

Marts

 

Dyr Træer Buske Vandhullet
Fugle: Sangdrosler, hvid vipstjert, gransanger:

Kommer som trækfugl til Danmark

     
       
       

 

April

 

Dyr Træer Buske Vandhullet
Får:

Påskelam

     

Fugle:Svaler, løvsanger, gærdesanger, munk,

Fiskeørn, rørhøg, rørsanger, rødstjert m. flere.

Kommer som trækfugl til Danmark

     
       

 

Maj

 

Dyr Træer Buske Vandhullet
Køer: De økologiske køer kommer på græs.

Fejres hvert år med en økodag. Køerne er så glade

og ivrige at de springer og nogle laver krumspring

     
Fugleunger: Svaner:

Fra midten af maj måned,

kan du være heldig og se svaneunger

     
Fugle: Masser af fugle trækker til Nordpå til Danmark:

Havesanger, nattergal, gulbug, kærsanger, falke,

våger, mursejlere m.flere.

     
       

 

 

Juni

 

Dyr Træer Buske Vandhullet
       
       
       

 

Juli

 

Dyr Træer Buske Vandhullet
       
       
       

 

August

 

Dyr Træer Buske Vandhullet
       
       
       

 

September

 

Dyr Træer Buske Vandhullet
       
       
       

 

Oktober

 

Dyr Træer Buske Vandhullet
       
       
       

 

 

November

 

Dyr Træer Buske Vandhullet
       
       
       

 

 

December

 

Dyr Træer Buske Vandhullet
       
       
       

 

 

    kreatit.dk
    11627631