kustbilleder
Fantasien starter her

kustbilleder

Når der skal laves en analyse er for at kunne få en dybere indsigt i dette tilfælde kunstbilleder. Husk ligesom de øvrige analyser så behøver du ikke at bruge alle punkterne i analysen, men kun at udvælge de vigtigste. Det er vigitig at du husker at begrunde dine meninger eller synspunkter.

Analysen indeholder følgende punkter:

Formsprog!

 • Hvad er det for et kunstbillede, du skal analysere?
 • Motiv eller tema
 • Komposition

Indhold!

 • Beskrivelse
 • perspektivering
 • fortolkning
 • vurdering

Formsprog! (hvilken form  eller former består kunstbilledet af)

 • Hvad er det for et kunstbillede, du skal analysere?
  • (maleri, tegning, fotografi, skulptur etc.)
  • Hvem har lavet kunstbværket, hvad kender du til personen?
  • Hvilken kunstretning går det i? (antik, renæssance, impressionisme, barok, moderne)
 • Motiv eller tema (motiv = det vi konkret kan se i kunstværket og tema = grundlæggende emne eller tema)
  • Er kunstbilledet abstrakt, eller ligner det virkligheden?
  • Beskriv kunstbilledets motiv, og hvilke temaer det måske behandler. (Motiv er lig med masker som er symboler  for er lig med tragedie eller komedie
 • Komposition! (betyder sammensætning - kunstbilledets opbygning)
  • Hvilke figurer og former består billedet af?
  • Hvilke farver består billedet af - hvilke tanker/følelser forbinder du med farverne?
   • se farvekort og deres betydning, hvis du er usikker
  • Hvodan er kunstbilledet opbygget?
   • hvad er der i forgrunden, mellemgrunden og baggrunden og hvilke virkninger har det? ( er der en oplevelse af dynamik eller ro i billedet.)
  • Hvordan er oplevelsen af kunstbilledet (naturtro, forvirrende eller som en drøm)

Indhold! (hvad får du ud af de forskellige former, som kunstbilledet er lavet af)

 • Beskrivelse (hvad er det for nogle elementer, der indgår i billedet)
  • Fotæller kunstbilledet en historie og såfrem hvilken
  • Hvordan hjælper formsproget med til at fortælle denne historie?
  • Beksriver kunstbilledet noget ydre eler snarere noget indre? ( en følelse, tilstand eller noget drømmeagtigt)
  • er det gjort brug af symboler eller ting vi tillægger noget? (æble, kors, due eller andet)
  • hvilken stemning ligger der i kunstbilledet?
 • perspektivering (bestyder det " at sætte i sammenhæng med" eller "et sammenligne det med")
  • på hvilken måde kan vi sammenligne det analyseret kunstbillede med andre kunstbilleder?'
  • prøv at sammenligne kunstbilledets tema med lignende temaer, som vi har set fra andre kunstbilleder, film eller billeder? 
 • fortolkning (bestyder at finde en mening med kunstbilledet i forhold til de ting, der er fundet i analysen.)
  • Hvilke holdninger, livsværdier eller menneskesyn, synes du kunstneren udtrykker sig i sit værk?
  • Hvad er temaet eller emnet?
   • Temaer kan fattes i korte sætninger ller ord som foreksempelvis krig, kærlighed, krise etc.
  • Hvd er budskabet? (hvad prøver forfatteren at fortælle os)
   • Hvis eksempelvis temaet er krig - er budskabet ofte, at gøre os beviste om kriges rædsler 
  • Synes du værkets titil paser til værket? Begrund dit svar.Hvorfor eller hvorfor ikke?
  • Hvilken holdninger udtrykker forfatteren til budskabet?
 • vurdering (udtryk din personlige mening til tekstens tema eller budskab, og hvordan det er fortalt)
  • Hvordan var dit umilddelbare indtryk af kunstbilledet?Fangede den din opmærksomhed eller det modsatte? Begrund dit svar. Hvorfor eller hvorfor ikke?
  • Din personlige vurdering af teksten personer og temaer. Er de særlige interessante. Vedkommende, spændende, tankevækkende, eller det modsatte? Begrund dit svar. Hvorfor eller hvorfor ikke?
  • Hvilke tanker sæter kunstbilledet i gang hos dig? Begrund dit svar. Hvorfor eller hvorfor ikke?

 

 

  kreatit.dk
  11713343